Türkçe

ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER KONGRESİ

1227 kez bakılmış
15 Aralık 2015
11:53

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü tarafından organize edilecek olan “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi 14 - 15 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecektir. Kongre çalışma dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongre; bilim dünyası ve toplumda kent konseylerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Uluslararası değişik disiplinlerde araştırmacılar, akademisyenler, Kent Konseyleri ve kentle ilgili çalışmalar yapan kurumların mensupları ve yöneticileri, Yerel Yönetimler ve Kent Konseyi paydaşı sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve kentler üzerine yaptıkları projeler ve diğer çalışmalarını, bildiri, tebliğ, araştırmalarını sunacaklardır
Kongre, Kent Konseylerinin daha iyi anlaşılması ve öncelikli konuların tartışılmasına fırsat vermektedir. Kongre, kent konseylerinin çeyrek asırlık geçmişini, bugünkü durumlarını ve geleceğe yönelik ön görüleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır

Kongre akademik ve tematik iki mecrada gerçekleşecektir. Tematik mecra kent konseylerinin akademisyenlerle, kamu yöneticileriyle, diğer konseylerin temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmeler yapmalarını, sorun önerilerini kamuoyu ile paylaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremizin akademik ve/veya tematik mecrasına katılmak isteyenler için konu başlıkları aşağıdadır.

 

AKADEMİK KONU BAŞLIKLARI

1.Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri 
2. Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Sürdürülebilirliği 
3. Kent Konseyleri ve Meclisler (Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisleri) 
4. Hemşehricilik ve Kentlilik Bilinci
5. Kent Konseyleri ve Sivil Toplum İlişkisi
6. Kent Konseyleri ve İtibar Yönetimi

 

KENT KONSEYLERİ ÇALIŞTAYI TEMATİK KONU BAŞLIKLARI

 

1. OTURUM: KENTLİ HAKLARI.

KENT ÖZGÜRLÜKTÜR!”
Kentsel yaşamı güçlendiren, evrensel standartlara uygunluklarını artıran projeleri kent konseylerinin çıkarabilme, bu projelere katılma ve kent hayatını zenginleştirme becerileri nasıl arttırabilir? Bugüne kadar neler yapıldı ve daha neler yapılabilir?

 

2.OTURUM: KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

ÜSTESİNDEN GEL!”
Yoksulluk, işsizlik, madde bağımlılığı, sığınmacılarla ilgili sorunlar ve sokağa taşan insanî diğer sorunlarda kent konseylerinin çözüm önerileri nelerdir? İyi uygulama örnekleri ve gereksinimleri?

 

3.OTURUM: YEŞİL KALKINMA

DOĞAYI SEV, ÇEVRENİ KORU!” 
İnsan, doğa ve teknolojinin bir arada yaşayabileceği tedbirler ve uygulamalarda sorunlar, çözümler ve kent konseylerinin rolleri, beklentileri nelerdir?

 

4.OTURUM: KENTTE RİSKLER VE KRİZ YÖNETİMİ

HER OLASILIĞA HAZIR OL!” 
Afet ve kazalara özellikle depreme karşı hazırlıklarda kent konseylerinin rolü nedir? Ekonomik ve sosyal eksiklikler, felaketler karşısında kapasiteleri nelerdir?

 

5.OTURUM: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTE ENTEGRASYONU: “YABANCILAŞMAYA DİREN!”

Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, emeklilerin, köyden kente göçle gelenlerin kent yaşamına entegrasyonu, kentli haklarından yararlanmaları ekseninde tedbirler, çözümler ve kent konseylerinin kapasiteleri hangi aşamadadır?

 

6.OTURUM: KENTTE İYİ YÖNETİŞİM:

İYİ YÖNETİŞİMİ SEV VE İSTE!”
İyi yönetişim, ortak gelecek ekseninde tüm karar ve uygulamalara tarafların katılımını karşılıklı hesap verilebilirliği gerektiriyor. İçinde hukuk, ekonomi ve daha birçok unsuru barındırıyor? İyi yönetişimi nasıl sevdirebiliriz? Kentsel dönüşüm gibi önemli konuları nasıl tartışabiliriz?

 


Kongreye katılan akademisyenlerden, araştırmacılardan ve Kent Konseyi profesyonellerinden yeni ve orijinal bilgilerden meydana gelen akademik çalışmaları, belgeleri ve listede belirtilen ana konu başlıklarına uygun çalışmaları görmeyi umut ediyoruz. Sizleri kongrede görmek dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

Ad Soyad: Yorum:
E-posta:
Onay kodu:
25/05/2018 Gün Ortalama:991  Bugün 382 Ziyaret var  Sitede 3 kişi var  IP:54.81.78.135